Nadat de orthodontist het behandelplan heeft opgesteld, zal dit in detail met u besproken worden.


Het volgende wordt hierbij overlopen:

  1. De afwijkingen van het gebit
  2. Welke beugel(s) nodig is (zijn) en waarom ze gebruikt worden
  3. De geschatte duurtijd van de behandeling
  4. De kostprijs van de behandeling en eventuele terugbetaling van uw mutualiteit of tandverzekering

 

Als de patiënt akkoord gaat met dit plan, kan de behandeling opgestart worden en zullen de nodige vervolgafspraken ingepland worden. Documenten bestemd voor de mutualiteit worden door de orthodontist opgesteld en met de patiënt meegegeven. U hoeft dus zelf niks aan te vragen bij uw mutualiteit.

Ook zal de algemeen tandarts op de hoogte gebracht worden van het behandelplan aan de hand van een uitgebreid verslag en de gegevens die verzameld werden in de vorige zittijd.

Tijdens deze bespreking kan u eveneens met al uw vragen en opmerkingen terecht.

BESPREKING