BEHANDELING

 

Bij kinderen is een vroegtijdige orthodontische behandeling soms aangewezen om afwijkingen of problemen op te vangen die zonder behandeling na verloop van tijd kunnen verergeren. Dit kan reeds in het melk- of wisselgebit gebeuren. Door een vroege behandeling kan de ernst en duurtijd van de behandeling (op latere leeftijd) beperkt  worden.

 

Hierbij gaat het om specifieke afwijkingen van het melkgebit of wisselgebit:

  • correctie van frontale en laterale kruisbeten
  • correctie van frontale en laterale dwangbeten
  • preventie van anterieur trauma door correctie van de positie van de snijtanden
  • correctie van het ruimtegebrek gedurende de wisselfase

 

Meestal wordt uw kind doorverwezen op aanraden van de algemeen tandarts.

Tot de negende verjaardag is hiervoor een gedeeltelijke terugbetaling voorzien door de mutualiteit.